Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ

1.Резервации се приемат след попълване на договор за пътуване и внасяне на капаро в размер на 50 % от стойността на цената на пътуването, ако не е упоменато друго в програмата.

2.Остатъкът до пълната сума трябва да внесете не по късно от 30 работни дни преди датата на заминаването. За самолетни екскурзии и Новогодишни програми – 45 работни дни, ако не е упоменато друго в програмата. В противен случай вашият договор ще се счита за анулиран и ще дължите на агенцията неустойка, според условията за анулации. 

ВИЗИ

3. Визи и други документи

3.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани,

Туроператорът предоставя информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от

Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи

/резервации, ваучер. билети и др. Туроператорът не носи отговорност при отказ на виза. Не представянето на

документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се

счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

3.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от

Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя вноски, не се възстановяват.

3. 3. Данни за други изискуеми от потребителя документи, необходими за осъществяване на пътуването, се

 

съдържа в допълнително предоставената от туроператора информация.

4.Туроператорът се задължава да предостави всички описани по-горе услуги.

5.Всички щети, нанесени на автобуса, хотела или обектите, се заплащат на място от клиента с протокол.

6.Вашата стая е резервирана от 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12.00 часа в деня на напускане. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително.

ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

7.Ако желаете да направите промени относно хотели, курорти или период, е необходимо да попълните нов договор за пътуване. Промените ще ви бъдат потвърдени до 3 работни дни, при наличие на свободни места 8.Клиентът може да преотстъпи своето пътуване на трето лице, без да дължи неустойки, като уведоми туроператора минимум 7 работни дни преди началната дата на пътуването, ако то не е свързано с издаването на визи, застраховки или самолетни билети.

9.В случай на отказ от ранна резервация, сумата не се възстановява. Може да се използва за друга резервация, но вече без отстъпката.

10.В случай на отказ от пътуване по причини, които не са по вина на ТУРОПЕРАТОРА, анулиране на вече депозирани и платени услуги се извършват при следните условия в зависимост от предварително заявената дата на тръгване:

Потребителят има право да се откаже от пътуването без санкция - 3 дни след записване и внасяне на депозит.

В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:

·       при пътуване в чужбина:

а) след изтичане на срока от 3 дни и до 60 дни преди датата на пътуването - такса резервация – 40 лв. За всяка промяна относно резервация след първоначалното записване се удържа такса в размер на 30 лева.

б)от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.

г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването

д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването

е) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност напътуването

·       при пътуване в страната:

а) след изтичане на срока от 3 дни  и до 20 дни преди датата на пътуването такса резервация – 20 лв

б) от 19 до 14  дни преди датата на пътуването –  в размер на депозита

в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването

г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването

д) по-малко от З дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.

При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите горе, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на цялата или част от стойността на заявените услуги.

При подаване на документи с неверни данни и неспазване  на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

РЕКЛАМАЦИИ

11.Рекламации относно организацията и провеждането на туровете, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да представи в писмен вид до 7 дни след датата на завръщането си в офиса на агенцията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него. ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯТ за своя отговор до 30 работни дни от депозирането на рекламацията.

12. “Тиара Тур “ ООД е сключил застраховка “ Отговорност на Туроператора “ със ЗД Евроинс, полица № 03700100000944от 01.05.2016, до 30.04.2017 Клиентите се уведомяват за чл.35 от Закона за туризма от 23.05.2002 г.

13. При несъбран обявен минимум туристи за дадена екскурзия в определения в договора срок, агенцията предлага няколко варианта: пълно възстановяване на заплатените суми; пренасочване към друга дата или подобна екскурзия; организиране на индивидуално пътуване, без да дължи неустойки.

ПРОМЯНА НА ЦЕНАТА

14.Промяна в цената е възможна при покачване цените на горивата, изменение размера на таксите или на промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме промяната или да се откаже от пътуването в срок от 3 дни, след като бъде информиран.

ОТГОВОРНОСТИ

15.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при недопускане на турист от граничните власти.

16.Ако турист сам прекрати пътуването си по свое желание, всички разходи, включително и транспорта са за негова сметка. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възстановява пари за неизползвани предплатени услуги.

17.При дублиране на стаи от страна на хотела, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да настани туристите в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки.

18. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава.

19. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промени в полетно разписание или отмяна на полети, но оказва пълно съдействие за разрешаване на случая.

20.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми свързани с фактори, считани за форсмажорни и при непреодолими обстоятелства: лоши метеорологични условия; усложнена пътна обстановка; природни бедствия; затруднения, причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници/, както и явления или събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от агенцията.

21.При форсмажорни обстоятелства туроператорът възстановява суми, ако събитието е прието като такова от приемащата страна или превозвача, и възстановява действително върнатите суми от контрагентите.

22.Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на потребителя; действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора; непредвидено събитие, което не може да бъде избегнато от страна на туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

23.Поведение: Когато приемете да участвате в организирано пътуване с група, вие се съгласявате да се съобразявате с решенията на тур мениджъра. От всички пътници се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала, с които са в контакт по време на пътуването. Агенцията си запазва правото да прекъсне пътуването на турист, който с поведението си предизвиква раздразнение, проблеми или щети на останалите пътници, персонала или обектите. В този случай ние ще изискаме туристът да напусне групата на първото възможно място, без да носим никаква отговорност или финансова компенсация, свързана с неговото прибиране или неизползвани услуги.

 

Туроператор:                                                                                                                          Потребител:

 

 

 

Лицензи и сертификати:

Тиара Тур ООД е лицензиран туроператор съгласно българското и международното законодателство.
Лиценз за туроператор № РК – 01 – 6968/ 08.08.12. Застраховка - ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор за
застраховка “Отговорност на Туроператора“ ,   Застрахователна полица 03700100000944/01.05.2016  при “ЗД Евроинс” АД по чл. 97 от ЗТ.

 

Данни за фирмата и банкова сметка

Тиара Тур ООД   121 182 607

София ул. Пиротска 45

Банкова сметка

РАЙФАЙЗЕНБАНК АД

IBAN: BG25RZBB91551022192315