Банкова сметка и плащания

Плащанията се извършват след сключване на договор по банковата сметка на Туроператора –  основание – дестинация, дата  и имената на пътуващия.

Тиара Тур ООД   121 182 607

Банкова сметка

РАЙФАЙЗЕНБАНК АД

IBAN: BG42RZBB91551022192300